Frans Baert & Vennoten verdedigt uw recht op elk domein

Een kwaliteitsvolle dienstverlening op maat staat steeds voorop in ons kantoor. We werken geduldig en gedreven een strategie op maat uit die uw slaagkansen maximaliseert. Onze mensen behartigen uw positie te allen tijde: met behulp van onderhandelingen als het kan, voor de rechtbank als het moet. Alles wordt nauwgezet met u besproken.

Bij ons vindt u vakkennis en specialisatie in onder meer de volgende rechtstakken:

 • administratief recht

 • bankrecht

 • bemiddeling

 • erfrecht

 • handelscontracten

 • huurrecht

 • jeugdrecht

 • ondernemingsrecht

 • personen- en familierecht

 • ruimtelijke ordening en stedenbouw

 • schade en aansprakelijkheid

 • strafrecht

 • vastgoed- en bouwrecht

 • faillissementsrecht

 • insolventierecht

Frans Baert & Vennoten maakt er een zaak van om open en eerlijk te communiceren over de kosten, erelonen en de wijze van aanrekening in uw dossier. 

Indien u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met het kantoor of onze website bezoeken.